Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Χαίροις Σταυρέ αρχή σωτηρίας...


Ιδού γαρ προτίθεται Σταυρός επι της γής
και πάσαι αι πατριαί των εθνών και γένος ανθρώπων
και ηλικία πάσα τω σημείω του Σταυρού κατασφραγίζεται,
άρχοντές τε και αρχόμενοι, δεσπόται και δούλοι, αδοξοί τε και ένδοξοι,
σοφοί τε και ιδιώται,
δυσγενείς τε και ευγενείς.

Βασιλέων όπλον ακαταμάχητον, Εκκλησίας κέρας,
εχθρών καθαιρέτης, πιστών σωτηρία...


Είδες πώς καθώπλισε τον επόμενον αυτώ στρατιώτην,
ο των ουρανών Βασιλεύς;

Ού θυρεόν έδωκεν, ού κράνος, ού τόξον, ού θώρακα, ού κνημίδα,

ούκ άλλο τι των τοιούτων ουδέν,
αλλ΄ ο πάντων τούτων εστιν ισχυρότερον, την ασφάλειαν απο του Σταυρού,
το σύμβολον της κατά των δαιμόνων νίκης.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

"Είς την Γ΄ Κυριακήν της Αγίας Τεσσαρακοστής"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου