Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον συγχώρησον


Ἱκεσίαις ὁ Θεός, τῶν σῶν ἁγίων Μαρτύρων,
τοὺς κοιμηθέντας πιστοὺς οἰκέτας σου,
τοῦ Παραδείσου πολίτας δεῖξον,
καὶ φωτὸς τοῦ νοητοῦ,
καταξίωσον αὐτούς,
ἀπαύστως βοῶντάς σοι·
Εὐλογητὸς ὁ Θεός,
ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου