Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Ὁρᾶται προκείμενος, ἁγιασμὸν παρεχόμενος, Σταυρὸς ὁ σωτήριος, τούτῳ προσέλθωμεν, καθαγνίσαντες, καὶ σῶμα καὶ καρδίαν, καὶ ἀπαρυσώμεθα, χάριν σωτήριον

Χαίροις, Σταυρέ, αρχή σωτηρίας, και οχύρωμα βασιλείας.

Χαίροις, Σταυρέ, προβλήτωρ Αποστόλων,
και κήρυγμα προφητών.

Χαίροις, Σταυρέ,καύχημα μαρτύρων
και κήρυγμα οσίων.

Χαίροις, Σταυρέ,γαλήνη των χειμαζομένων,
και ανάρρυσις των αιχμαλωτιζομένων.

Χαίροις, Σταυρέ, ιερέων στολιστά,
και πρεσβυτέρων σεμνότης.

Χαίροις, Σταυρέ,διακόνων αγλάισμα,
και αναγνωστών φαιδρότης.

Χαίροις, Σταυρέ μοναζόντων καύχημα,
και πενθούντων παράκλησις.

Χαίροις, Σταυρέ,φύλαξ Εκκλησιών,
και πόλεων ευνομία.

Χαίροις, Σταυρέ, ορφανών πάτερ,
και χηρών προστάτα.

Χαίροις, Σταυρέ, πολεμουμένων σωτηρία,
και πλανωμένων οδηγός.

Χαίροις, Σταυρέ,αδικουμένων υπέρμαχος,
και αδικούντων αντίδηκος.

Χαίροις, Σταυρέ,ασθενούντων δύναμις,
και αδυνάτων βακτηρία.

Χαίροις, Σταυρέ, παρθενευόντων στέφανος,
και χηρευόντων σωφροσύνη.

Χαίροις, Σταυρέ,των ψυχών αγιασμός,
και των δαιμόνων κατακάρδιος ήλος.

Χαίροις, Σταυρέ, νόσων καθαίρεσις,
και οδοιπορούντων ανάπαυσις.

Χαίροις, Σταυρέ, οδυνωμένων ανάκτησις,
και ευθυπορούντων έρεισμα.

Χαίροις, Σταυρέ, ελεημοσύνης αίτιος,
και ασπλαχνίας τιμωρία.

Χαίροις, Σταυρέ, πάντων βοήθεια κραταιά,
και βεβαιούσης ελπίδος ασφάλεια.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

"Είς την προσκύνησιν του Τιμίου Ξύλου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου