Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Σήμερον γίνεται χαρά, ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, ὅτι τοῦ Σταυροῦ τὸ σημεῖον, Κόσμῳ ἐμφανίζεται, Σταυρὸς ὁ τρισμακάριστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου