Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Τὴν σταυροφόρον σε, Ἑβδομάδα τιμῶμεν, ὡς προσκυνήσιμον· ἐν σοὶ γὰρ τὸ Ξύλον τὸ ἄχραντον, προσκυνοῦντες


Ἁγιασμοῦ παρεκτικήν,
χάριν δωρούμενος ἡμῖν, ἅγιε Σταυρέ,
Ἀποστόλων, στήριγμα καὶ καύχημα,
πρόκεισαι εἰς προσκύνησιν,
σήμερον πάσῃ τῇ Οἰκουμένῃ,
τὸν τῆς νηστείας καιρόν,
ἐξευμαρίζων ἡμῖν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου