Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα....


Φίλοι μισήσουσι φίλους πτωχούς,
φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί.

Ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει,
ὁ ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστός

-Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα Κεφ. ΙΔ'-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου