Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδώραν την Βασίλισσαν, δεύτε οι Αρταίοι πάντες πιστώς συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν

Τών βασιλίδων το κλέος,
ασκητριών το αγλάισμα,
της Ακαρνανίας το εύχος
και ιαμάτων ρείθρον ακένωτον.
Των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην,
της ακτίνος δίκην
την Αιτωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν.
Επώνυμον την όντως δωρεών των του Θεού,
την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδώραν
την Βασίλισσαν,
δεύτε οι Αρταίοι πάντες πιστώς
συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν.
Αυτή γαρ αενάως
υπέρ ημών ού παύει πρεσβέουσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου