Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Άγιος Κοσμάς Αιτωλός:"Προσέχετε λοιπόν, ἀδελφοί μου..."


Προσέχετε λοιπόν, ἀδελφοί μου,
νὰ μὴν ὑπερηφανεύεσθε, νὰ μὴν φονεύετε, νὰ μὴν πορνεύετε,
νὰ μὴν μοιχεύετε, νὰ μὴν κλέπτετε, νὰ μὴν κάμνετε ὅρκους,
νὰ μὴν λέτε ψεύματα,
νὰ μὴν συκοφαντᾶτε,
νὰ μὴν κατατρέχετε ἕνας τὸν ἄλλον,
νὰ μὴν προδίνετε, νὰ μὴν στολίζετε ἐτοῦτο τὸ σῶμα τὸ βρώμιο ὁπού αὔριον θὲ νάν τὸ φᾶνε τὰ σκουλήκια,
ἀλλὰ νὰ στολίζετε τὴν ψυχήν σας
ὁπού εἶναι τιμιωτέρα
ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον.

Προσεύχεσθε τὸ κατὰ δύναμιν, νηστεύετε τὸ κατὰ δύναμιν,
κάμνετε ἐλεημοσύνες τὸ κατὰ δύναμιν
καὶ νὰ ἔχετε τὸν θάνατον πάντοτε ὀμπρὸς εἰς τὰ μάτια σας,

πότε νὰ φύγετε ἀπὸ ἐτοῦτον τὸν ψεύτικον κόσμον
καὶ νὰ πηγαίνετε εἰς τὸν αἰώνιον.

Ἰω.Β.Μενούνου
«Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καί βιογραφία»
,
ἐκδόσεις «Τῆνος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου