Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Ὕμνοις σου τὴν σεπτήν, καὶ λαμπροφόρον μνήμην τελοῦντες Ἱεράρχα, ὦ Βλάσιε θέοφρον, διὸ ἡμᾶς νῦν φύλαττε


Δεῦτε τῶν πιστῶν τὸ σύστημα,
ᾀσματικὴν χορείαν ἐπικροτήσωμεν
καὶ τὸν Ἱερομάρτυρα Βλάσιον,
ἐν ὕμνοις καὶ ᾄσμασιν εὐφημήσωμεν·
οὗτος γὰρ ὡς ἑωσφόρος
τῇ ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ ἐξέλαμψε σήμερον,
καὶ τάς τῶν πιστών διανοίας καταφωτίζει
τοῖς θαύμασιν
καὶ πρεσβεύει ἀδιαλείπτως
ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ ἐπιτελούντων,
τὴν θείαν αὐτοῦ καὶ
σεβάσμιον πανήγυριν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου