Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

"Oία γαρ εάν τις έχη κατορθώματα, πάντα φρούδα, αγάπης μη ούσης..."


Kαι πάλιν ερμηνεύων το:
"Eπί πάσι δε τούτοις την αγάπην,
ήτις εστί σύνδεσμος της τελειότητος"
,

λέγει:

"ο δε θέλει ειπείν, τούτό εστιν, ότι πάντα εκείνα αύτη συσφίγγει,
όπερ αν είπης αγαθόν, ταύτης απούσης, ουδέν εστιν, αλλά διαρρεί.

Oία γαρ εάν τις έχη κατορθώματα, πάντα φρούδα, αγάπης μη ούσης".


Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
Λόγ. η΄, εις την προς Kολασσαείς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου