Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "Όταν ο Θεός πεθαίνει..."


φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Το γνωστό βιβλίο "Όταν ο Θεός πεθαίνει..." της συγγραφέως Μάρως Βαμβουνάκη και του θεολόγου Αλέξανδρου Κατσιάρα παρουσιάστηκε προχθες το απόγευμα στο Βυζαντινό Μουσείο, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, πλήθους Ιεραρχών, πολιτικών, του ποιητή Μάνου Ελευθερίου, του συγγραφέα Γιώργου Μανιώτη, του ποιητή Γιάννη Κοντού, της σκηνοθέτιδος Δάφνης Τζαφέρη, του συνθέτη Νότη Μαυρουδή
και περισσοτέρων των 700 προσκεκλημένων.


Για το βιβλίο μίλησαν ο Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας, η συγγραφέας Μάρω Βαμβουνάκη, ο ποιητής Άγγελος Καλογερόπουλος ενώ ο ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης ανέγνωσε αποσπάσματα από το βιβλίο. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Ακριβοπούλου.Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Με ιδιαιτέραν χαράν παριστάμεθα εδώ απόψε, εις την ωραίαν αυτήν αίθουσαν του Χριστιανικού και Βυζαντινού Μουσείου της πόλεως των Αθηνών κατά την παρουσίασιν του βιβλίου των εκλεκτών συγγραφέων κ. Αλεξάνδρου Κατσιάρα, καθηγητού της Θεολογίας, και της διακεκριμένης λογοτέχνιδος κυρίας
Μάρως Βαμβουνάκη
με τον τίτλον
«Όταν ο Θεός πεθαίνει»

το οποίον εξέδωσεν ο εκδοτικός οίκος
«Αρμός»,
και κυκλοφορείται ήδη από μακρού με μεγάλην επιτυχίαν.

Πρόκειται περί ενός βιβλίου, το οποίον τόσον εις την μορφήν όσον και εις το περιεχόμενον, ενώ παραμένει πιστόν εις την παράδοσιν της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, προσπαθεί επιτυχώς να την ερμηνεύση με αναφορά εις τα φλέγοντα υπαρξιακά ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπον εις κάθε εποχήν, και ιδιαιτέρως εις την εποχήν μας.


Ως προς την μορφήν του βιβλίου, θεωρούμεν πολύ επιτυχή τον διαλογικόν του χαρακτήρα, ο οποίος ήδη από την εποχήν των απολογητών του Χριστιανισμού, τον β' μ.Χ. αιώνα εχρησιμοποιήτο εις την θεολογικήν γραμματείαν, δια να δοθή απάντησις εις τα ερωτήματα όσων ενδιαφέρονται να μάθουν δια την χριστιανικήν πίστην και την σημασίαν της δια την ζωήν των φρονούμεν ότι η μορφή αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη δια το έργον κατηχήσεως της Εκκλησίας, διότι παρέχει την δυνατότητα διαλόγου με τον σύγχρονον κόσμον, και δεν προσπαθεί να επιβάλη χωρίς πειθώ την δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας.


Ως προς το περιεχόμενον του βιβλίου, περί του οποίου θα ομιλήσουν, ως αντιλαμβάνομαι, ειδικοί ομιληταί, επιθυμούμε να επισημάνωμεν, τον τρόπον με τον οποίον η εκκλησιαστική εμπειρία μεταφέρεται εις τα πλέον ζωτικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως είναι η αναζήτησις της ελευθερίας και της αγάπης και η υπέρβασις του θανάτου και της φθοράς.

Διότι πράγματι, η Εκκλησία υπάρχει όχι για να διαιρεί τους ανθρώπους εις ομάδας (αυτοδικαίου), αλλά να ενώση τα διεστώτα, να μαρτυρεί ένα κόσμον μεταμορφωμένον, ένα άλλον τρόπον υπάρξεως, εις τον οποίον υπερβαίνονται όλα όσα οδηγούν εις την απόρριψιν του άλλου,
ακόμη και του αμαρτωλού.


Ο σκοπός της Εκκλησίαε δεν είναι η περιχαράκωσίς της εις συγκεκριμένα μορφώματα της ιστορίας, οι ορίζοντές της είναι οικουμενικοί, όπως διαγράφονται από την εμπειρίαν της θείας ευχαριστίας, η οποία προσφέρεται «υπέρ της οικουμένης»
και υπέρ πάσης της κτίσεως.

Το βιβλίον, το οποίον παρουσιάζεται απόψε, εμπνέεται από την πίστιν ότι η Εκκλησία υπάρχει, δια να φέρη διαρκώς μέσα εις την ιστορίαν το όραμα της βασιλείας του θεού χωρίς να καταπιέζη τον άνθρωπον,
αλλά μέσα εις τα πλαίσια σχέσεων ελευθερίας και αγάπης.

Είναι ένα βιβλίον, το οποίον εμφανίζει την Εκκλησίαν και την διδασκαλίαν της απηλλαγμένην από πολλάς προκαταλήψεις, με τας οποίας, εν πολλοίς με την ευθύνην της ιδίας της Εκκλησίας, την προσεγγίζουν
η την απορρίπτουν πολλοί άνθρωποι εις την εποχήν μας.

Η προσφορά του, συνείθως εις την μαρτυρίαν της Εκκλησίας σημερον είναι αξία αναγνωρίσεως, δια τούτο δε και συγχαίρομεν τους συγγραφείς και τον εκδότην του.


Το βιβλίον αφιερώνεται από τους συγγραφείς του εις το πρόσωπόν μας και δι’ ημών εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, το οποίον πορεύεται επί αιώνας την οδόν της θυσίας, της ειρήνης και της καταλλαγής με πνεύμα όντος οικουμενικόν και με ανοικτήν πάντοτε την μητρικήν αγκάλην του προς πάντας.

Ευχαριστούμεν δια την φιλόφρονα αυτήν εκδήλωσιν, και επιδαψιλεύομαν την πατρικήν και πατριαρχικήν ημών ευχήν και ευλογίαν εις τους προσφιλείς μας συγγραφείς και τον εκδότην του ωραίου αυτού βιβλίου.

Ο Κύριος να ευλογή το έργον των.


πηγή:Φώς Φαναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου