Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Μέγας Φώτιος:"Αναστάσεως γαρ την μέλλουσαν ημέραν έθετο ο Θεός και αγαλλιάσεως, αλλ΄ού θλίψεως και απογνώσεως"


Το θέμα της σημερινής ημέρας είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας
και η κρίση, πού θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως.

Και τα δύο αυτά γεγονότα συνήθως γίνονται ευχάριστα αποδεκτά απο όλους,
αλλά παραμερίζονται αμέσως απο το γεγονός των κολάσεων που έχει εξαγγείλει ο Χριστός και έχει δουλέψει στο νού η λαική φαντασία.

Μερικοί αγιογράφοι των χρόνων της δουλείας βοήθησαν ίσως στα χρόνια τους, αυτήν την λαική φαντασία να σωφρονίζεται απο τα απεικονιζόμενα στους τοίχους των εκκλησιών φοβερά βασανιστήρια.

Η εποχή τους όμως παρήλθε και ο κόσμος πρέπει να μάθει να στηρίζεται πιό πολύ στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, παρά στον φόβο.

Παραθεωρείται πόσο μεγάλο γεγονός στη ζωή της ανθρωπότητας θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και το κριτήριο με το οποίο θα κρίνει τον καθένα μας, δηλαδή με την πρός τον πλησίον αγάπη.

Αντίθετα, ο φόβος των τιμωριών και η άγνοιά μας γύρω απο τα είδη
και την ποιότητα ή τη φύση αυτών των τιμωριών,
καταδαπανά και κατατρώγει το είναι μας,
και αυτό συμβαίνει επειδή σκεφτόμαστε ότι η τιμωρία θα είναι αιώνια
και πολύ αυστηρή για τα ανθρώπινα μέτρα,
και δέν θα υπάρξει καμμιά ελαστικότητα στην επιβολή των ποινών.

Απο το άλλο μέρος βέβαια λησμονούμε ότι υπάρχουν και οι αμοιβές, οι οποίες θα είναι εξίσου αιώνιες και δίκαιες και ότι είναι πολύ πιό εύκολο να τις επιτύχει κανείς, όταν προσανατολισθεί σ΄αυτήν τη ζωή σωστά, αγωνιζόμενος να μπεί στον Παράδεισο και όχι στην κόλαση.

Άν μας απασχολεί τόσο έντονα η κόλαση, άς μας απασχολήσει
το ίδιο και ο Παράδεισος.


Παρα ταύτα παραθεωρούμε το ποιό σπουδαίο γεγονός και κολλάμε αποκλειστικά στο σημείο, με ποιά όργανα κόλασης και τιμωρίας θα μας βασανίσει ο Θεός, λησμονώντας κατ΄ουσίαν ότι οι πράξεις και οι προθέσεις της εδώ ζωής μας,
θα μας τοποθετήσουν στα δεξιά ή στα αριστερά Του.

Εκείνος απλά θα απονείμει τότε τή δίκαιη κρίση
και θα κάνει την ορθή τοποθέτησή μας.


Ο φόβος της κόλασης, -αδελφοί μου-
μπορεί και πρέπει να μας σωφρονίζει
και να μας προειδοποιεί,
αλλά η αγάπη για το Θεό, για τον Παράδεισο,
πρέπει να μας φλέγει και να μας πυρπολεί,
πράγμα που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ορθοφροσύνη και ορθοπραξία

στη ζωή μας και την ευσπλαχνία του Θεού για εμάς.

Αρχιμανδρίτης π.Ναυκράτιος Τσουλκανάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου